Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
41
ice skater [] n

конькиші

42
ice skating [] n

= skating •to go ice skating – барып коньки тебу

43
ice water [] n

(NAmE) (BrE iced water) ішіне мұз салынған сусын

44
iceberg [ˈaɪsbɜːɡ] n

айсберг, мұзтау (суда қалқыған аса ірі мұз) •The ship struck a hidden iceberg. – Кеме көзге шалынбаған айсбергке барып соғылған.

45
iceberg lettuce [] n

(капустаға ұқсаған) айсберг ақсүттіген, сүтшөп, салат латук

46
ice-blue [] adj

ақшыл көк, «мұзкөк» (көздер)

47
ice-bound [] adj

мұзды, мұз басқан •an ice-bound region – мұз басқан аймақ

48
icebox [ˈaɪsbɒks] n

(old-fashioned, especially US) = fridge

49
icebreaker [ˈaɪsbreɪkə(r)] n

1.мұзжарғыш кеме (ледокол) 2. «сеңсөгер» (кездесудің, жиынның басында кісілерді серпілтетін, емін-еркін ететін сөз, қимыл)

50
ice-cold [] adj

1.мұздай суық, өте суық, сұп-суық •ice-cold beer – сұп-суық сыра •My hands were ice-cold. – Қолдарым суықтан көгерген еді. 2. (кісінің жүзі, қабағы ж) мұздай, қабағына қырау қатқан, суық, тасбауыр, безбүйрек •His eyes had grown ice-cold. – Оның көздері мұздай суық болып кетті/Көздері мұздай болды. •She fixed me with her ice-cold stare. – Мұздай жанары маған қадалды.