Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
1
I [aɪ]

A.n (also i) (pl Is, I's, i's [aɪz]) ағылшын алфавитінің тоғызыншы әрпі •‘Island’ begins with (an) I/‘I’. - ‘Island’ сөзі I/‘I’-дан/-мен басталады. B.pron мен •I think I'd better go now. – Менің енді кеткенім дұрыс болар. •He and I are old friends. – Онымен мен көне/ескі достармыз. •When they asked me if I wanted the job, I said yes. – Олар маған жұмыс керек пе дегенде мен иә дедім. •I'm not going to fall, am I? – Құлайын деп бара жатқан жоқпын ғой, иә? •I'm taller than her, aren't I? – Мен одан ұзынырақпын, иә? C.symbol (also i) рим цифрларындағы 1 (бір) саны D.abbr (also I.) (әсіресе карталарда) Island(s); Isle(s)

2
i- [aɪ]

combining form (өнім атауларында) (computing) interactive интерактивті, өзара үздіксіз байланыстағы (м: қолданушының компьютерге дерек енгізуі, ал компьютердің оны қабылдап жауап беруі) •The i-writer teaches you how to plan and write essays. – Интерактивті жазушы эссені/әңгімені қалай жоспарлап жазуға/жазуды үйретеді.

3
-ial [] suffix

(сын есімдерде) -лық •dictatorial - диктаторлық

4
-ially []

(үстеулерде) •officially – ресми (түрде)

5
iambic [aɪˈæmbɪk] adj

(technical) (өлеңдегі шумақ ж) ямб (әлсіз не қысқа буыннан кейін күшті не ұзын буынның келуі) •a poem written in iambic pentameters – ямб пентаметрімен (бес қысқа және бес ұзын буыннан құралған он буындық өлең жолы) жазылған өлең

6
iambus [aɪˈæmbəs] n

(pl iambi [-baɪ], iambuses) (also iamb [ˈaɪæm; ˈaɪæmb]) (technical) ямб (әлсіз не қысқа буыннан кейін күшті не ұзын буынның келуі)

7
-ian, -an [] suffix

1.(сын есімдерде) -лық, -лік, дық, -дік, -тық, -тік •Bostonian – бостондық •Brazilian – бразилиялық •Shakespearian – шекспир(лік), Шекспирдің 2. (зат есімдерде) белгілі саладағы маманды білд•mathematician - математик

8
-iana, -ana [] suffix

(зат есімдерде) -(и)ана (белгілі бір адамға, жерге, кезеңге қатысты заттар, фактілер, әңгімелер, т.с.с. жинағы) •Mozartiana – Моцартиана •Americana – Американа •Victoriana - Викториана

9
IB [ˌaɪ ˈbiː] abbr

international baccalaureate халықаралық бакалавриат •to do the IB – халықаралық бакалавр дәрежесін алу

10
Iberian [aɪˈbɪəriən] adj

ибериялық, Пиреней түбегінің •the Iberian peninsula - Пиреней түбегі