Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
21
hacking cough n

құрғақ жөтел

22
hacking jacket n

атшылар киетін қысқа жакет

23
hackles [ˈhæklz] n

1.жон (иттің, т.с.с.) 2. (idm) *make sb's hackles rise/raise sb's hackles жонын күжірейту, ызаландыру •Her controversial article is bound to raise hackles. – Оның даулы мақаласы талайлардың жонын күжірейтпек. *sb's hackles rise жоны күжірею, ызалану •Ben felt his hackles rise as the speaker continued. – Баяндаушы сөйлеп жатқан кезде Бен жонының күжірейгенін сезді.

24
hackney carriage [ˈhækni kærɪdʒ] adj

(also hackney cab) n (BrE) «хакни күймесі», такси hackneyed [ˈhæknid] зеріктіретін (syn: clichéd) •a hackneyed phrase/subject – жауыр болған/қылған фраза/мәселе

25
hacksaw [ˈhæksɔː] n

темір кесетін қол ара

26
had [həd; əd; strong form hæd]

[қ-з: have]

27
haddock [ˈhædək] n

(pl haddock) алабұға (теңіз балығы; орысша: окунь) •smoked haddock – ысталған/сүрленген алабұға

28
Hades [ˈheɪdiːz] n

(ежелгі грек мифологиясындағы) Аид (жерасты өлілер) патшалығы (syn: hell)

29
Hadith [hæˈdiːθ] n

(pl Hadith or Hadiths) (исламда) хадис (Мұхамед пайғамбар жайлы аңыз-әңгімелер мен оның айтқан сөздері)

30
hadn't [ˈhædnt]

short form had not