Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
1
G [dʒiː]

A.n (also g) (pl Gs, G's, g's [dʒiːz]) 1.ағылшын әліпбиінің жетінші әрпі •‘Gold’ begins with (a) G/‘G’. - Gold’ сөзі G/‘G’-мен/-ден басталады. 2. G (music) соль (музыка нотасы) B.abbr 1. (NAmE) general audience 2. (NAmE, informal) $1 000

2
g abbr

1.gram(s) грамм •400g flour – 400 грамм ұн 2. [dʒiː] (technical) gravity тартылыс күші •Spacecraft which are re-entering the earth's atmosphere are affected by g forces. – Жер атмосферасына қайта енген ғарыш кемелеріне тартылыс күші әсер етеді.

3
G and T [ˌdʒiː ən ˈtiː] n

джин-тоник (джин мен тоник судың араласпасы)

4
gab [ɡæb] v, n

(-bb-) (informal) сампылдау, мыжу (сөйлеу), мылжыңдау, былжырау, күйсеу, былшылдау •They've been gabbing on the phone for nearly two hours. – Олар телефонмен екі сағатқа жуық сампылдады.

5
gabardine [ˌɡæbəˈdiːn; ˈɡæbədiːn] n

(also gaberdine) габардин (плащ тігетін мата)

6
gabble [ˈɡæbl]

A.v (informal) сапылдау, зыпылдау, апалақтау, асыға сөйлеу •She was nervous and started to gabble. – Дегбірі қашып, сапылдай бастады. •~ on/away They were gabbling on about the past. – Олар өткен күндерді айтып сапылдап жатты. •~ sth He was gabbling nonsense. – Ол көки зыпылдады. •+ speech ‘No, no, not all,’ she gabbled. – «Жо-жоқ, тіпті де/мүлде», деп апалақтады ол. B.n сапылдау, зыпылдау, апалақтау, асыға сөйлеу

7
gabby [ˈɡæbi] adj

(informal, disapproving) бөсу, көку, мыжу

8
gabfest [ˈɡæbfest] n

(NAmE, informal) әңгіме-дүкен, сөйлесу •Three old friends stopped by and we had a real gabfest. – Үш ескі досымыз тоқтап, біз қоярда қоймай әңгімелестік.

9
gabion [ˈɡeɪbiən] n

(ішіне тас толтырылатын темір) тор жәшік

10
gable [ˈɡeɪbl] n

фронтон (қабырғаның не шатырдың үшбұрыш пішінді шеті)