Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
1
F [ef]

A.n (also f) (pl Fs, F's, f's [efs] ) 1.ағылшын әліпбиінің алтыншы әрпі •‘Fox’ begins with (an) F/‘F’. - ‘Fox’ сөзі F/‘F’-пен/-ден басталады. 2. F (music) фа (нотасы) 3.ең төмен баға (сынақтың тапсырылмағанын білдіреді) •He got (an) F/‘F’ in/for Chemistry. – Ол химиядан құлады. B.abbr 1. Fahrenheit Фаренгейт (температураны өлшеу шкаласы) •Water freezes at 32°F. – Су 32°F-та (Фаренгейт бойынша 32 градуста) қатады. 2. (BrE) (in academic titles) Fellow of мүше(сі) •FRCM (= Fellow of the Royal College of Music) - Корольдік музыка колледжінің мүшесі 3. Farad

2
f [ef] abbr

(BrE) (also f. NAmE, BrE) 1.female әйел; ұрғашы; аналық 2. (grammar) feminine аналық тек (женский род) 3. (music) қатты (итальян тілінің ‘forte’ сөзінен)

3
F angles n

[pl.] = corresponding angles сәйкес бұрыштар

4
F-1 visa [ˌef wʌn ˈviːzə] n

(АҚШ-қа кіретін) студенттік виза

5
FA [ˌef ˈeɪ] n

the FA Football Association (Англия мен Уэльстің) футбол ассоциациясы

6
fa

= fah

7
fab [fæb] adj

(BrE, informal) өте жақсы, тамаша •a fab idea – тамаша идея/ой •You look fab! – Тамаша көрініп тұрсың!

8
fable [ˈfeɪbl] n

1.мысал, аңыз (әңгіме), әфсәнә •Aesop's Fables – Эзоп(тың) аңыздары •a land rich in fable - аңызға бай өлке 2.қысыр, құрғақ әңгіме, бос сөз

9
fabled [ˈfeɪbld] adj

(literary or humorous) атышулы, аты аңызға айналған (syn: legendary) •a fabled monster – атышулы құбыжық •For the first week he never actually saw the fabled Jack. – Алғашқы аптада аты аңызға айналған Джәкті ол өз көзімен көре алмады.

10
fabric [ˈfæbrɪk] n

1.мата, кездеме •cotton fabric – мақта(дан тоқылған) мата •furnishing fabrics – жиһаздарға арналған маталар 2.the ~ (of sth) (formal) тін, өзек, негіз •a trend which threatens the very fabric of society – қоғамның тініне/өзегіне қауіп төндіретін ағым 3.the ~ (of sth) қаңқа, қалып