Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
31
dahlia [ˈdeɪliə]

(US) [ˈdæliə] n нарғызгүл (бақшада өсетін ірі гүлді өсімдік)

32
daily [ˈdeɪli]

A.adj 1.күнделікті, күн сайынғы, күн сайын болып жатқан •a daily routine/visit/newspaper – күнделікті тірлік/сапар/газет •events affecting the daily lives of millions of people – миллиондаған адамдардың күнделікті өміріне әсер ететін оқиғалар 2.(idm) *one’s daily bread (a) біреудің бір күндік азығы (b) (ауызекі) табыс көзі •That’s how I earn my daily bread. – Күнгөріске ақшаны осылай табамын. *one’s daily dozen (ауызекі) күнделікті дене шынықтыру жаттығулары B.n 1.күнделікті газет 2. (көне қолд,. Brit) (кейде daily help) көмекші, жәрдемші

33
daintily adv

•a daintily dressed doll – әп-әдемі қылып киіндірілген қуыршақ

34
daintiness n

35
dainty [ˈdeɪnti] adj

(daintier, daintiest) 1.(а) (зат ж.) нәзік, әсем •a dainty porcelain cup – нәзік фарфор құты (b) (адам, қозғалыс, тәрбие ж.) нәзік, қылықты, тәрбиелі, мәнерлі •dainty feet – әп-әдемі аяқтар (аяқтың басы) •She took a dainty little bite of the apple. – Ол алманы болар болмас тістеген болды 2.тәтті, дәмді •dainty morsel – тәтті кесек, тілім

36
daiquiri [ˈdaɪkɪrɪ; ˈdæk-] n

дайкири (ромға жеміс шырыны мен қант араластырып істеген алкогольді сусын)

37
dairy [ˈdeərɪ]

A.n (pl dairies) 1.сүт тағамдары жасалатын жер 2.сүт тағамдары сатылатын дүкен 3. сүт тағамдары a place on a farm where milk is kept and where butter and cheese are made B.adj 1.сүт, сүттен жасалған •dairy products/produce – сүт тағамдары 2.сүт шаруашылығымен айналысатын •the dairy industry – сүт тағамдары өнеркәсібі •dairy cattle/farmers – сауын сиыр (ірі қара)/сиыр бағушы фермерлер •a dairy cow/farm – сауын сиыр/сүт фермасы

38
dairymaid [ˈdeərɪmeɪd] n

(көне қолд) сауыншы (әйел)

39
dairyman [ˈdeərɪmən] n

( pl dairymen) 1.сүт тағамдары шаруашылығының қызметкері 2.сүт шаруашылығының қожасы

40
dais [ˈdeɪɪs] n

(pl daises [-ɪz]) мінбе(р), трибуна