Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
11
dabchick ['dæbt∫ɪk] n

(зоол) сұқсыр үйрек

12
dace [deɪs] n

[pl өзгермейді] (зоол) торта; шабақ (балық)

13
dacha ['dæt∫ә] n

дача, саяжай

14
dachshund ['dæksnd]

(US) [ˈdɑːkshʊnd] (кейде (Brit, ауызекі) sausage dog) n тұрқы ұзын, аяқтары кішкентай ит

15
dacoit [dəˈkɔɪt] n

(Hindi) (қарулы) ұры, қарақшы

16
dactyl [ˈdæktɪl] n

(техн) дактиль (поэзияда екпінді я ұзын буыннан кейін екі бәсең буынның келуі) (м: ˈunder the / ˈblossom that / ˈhangs on the / ˈbough)

17
dactylic [dækˈtɪlɪk] adj

дактиль(ді)

18
dad [dæd] n

(ауызекі) әке

19
daddy [ˈdædɪ] n

әкетай, әке(шім)

20
daddy-long-legs n

(pl daddy-long-legs) (ауызекі) 1.ұзын сирақ = crane fly (личинкалары капуста, т.с.с. жапырақтарына зиян келтіретін аяқтары ұзын шыбын) 2.(US) ұзын сирақ (аяғы ұзын өрмекші)