Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
31
cable stitch ['keіblstіʧ] n

өрілген арқанға ұқсаған тоқыма

32
cable television [,keіbl'televіʃn]

(кейде cable vіsіon) кабельді телевизия (көрушілерге программаларды кабельмен тарататын телевидение жүйесі)

33
cabman ['kæbmәn] n

таксист, такси жүргізуші; күйме айдаушы

34
caboodle [kә'bu:dl] n

(іdm) *the whole caboodle (slang) whole

35
caboose [kә'bu:s] n

1.кеме палубасындағы кухня; камбуз 2.(US) товар таситын поездағы күзетші вагоны

36
cabotage ['kæbәt:ʒ] n

1.каботаж (теңіз жағасындағы навигация (кеме қозғалысы) я сауда 2.(авиация) каботаж (мемлекет ішіндегі әуе транспортына қойылған заңды шектеулер)

37
cabrank ['kæbræk]

(Brіt) = (US) cabstand

38
cabriole ['kæbrіәul] n

имек, иілген (жиһаздың аяғы ж.)

39
cabriolet ['kæbrіәleі; ,kæbrіә'leі] n

1.кабриолет (екі аяқты, жалғыз ат жегілетін, төбесі жиырылмалы, екі адам сиятын ат арба, күйме) 2.кабриолет (төбесі кейін қарай жиырыла ысырылатын жеңіл машина)

40
cabstand ['kæbstænd] n

(US) такси аялдамасы