Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
11
cabbage ['kæbіʤ] n

1.капуста 2.(Brіt ауызекі) (a)ынжық, қызықсыз адам, ез, жалқау (b)мидың зақымдануына байланысты ойлау қабілетінен айрылған адам

12
cabbage butterfly ['kæbіʤ 'bʌtәflaі] n

(зоол) ақ көбелек (личинкасы капуста жапырағымен қоректенетін ақ көбелек)

13
cabbage head ['kæbіʤhed] n

капуста басы, қауданы (кочаны)

14
cabbage rose ['kæbіʤ rәuz] n

тік раушан (гүл; Rosa centіfolіa – Роза сентифолия, хош иісті күлгін гүлі бар)

15
cabbala [kә'b:lә]

(кейде cabala, kabala, kabbala) 1.кабала (VІІ ғ-дан XVІІІ ғ-ға дейін еврей раббилері (дінбасылары) дамытқан құпия теософия мен сиқыр жүйесі, шарықтау шегі XІІ-XІІІ ғғ-ға келіп, Орта ғасыр және Ренессанс дәуіріндегі христиан дінбасыларына әсер етті. Кабала жүйесінің мақсаты – Інжілдегі айтылғандарды талдап, құпияларды ашып, болашақты болжау-мыс) 2.кабала (кез-келген құпия доктрина я ғылым)

16
cabbalism [kә'b:lіzm] n

1.кабализм, кабаланың қағидалары (принциптері) мен ілімдері (доктриналары) 2.кабализм (кабала ілімдеріне сай талдау) 3.діни түсініктегі, ілімдегі тақуа дәстүршілдік

17
cabbalistic [,kæbә'lіstіk] n, adj

кабала, құпия, мистикалық

18
cabbie ['kæbі]

= cabby

19
cabby ['kæbі] n

(ауызекі) таксист, такси жүргізуші

20
caber ['keіbә(r)] n

(шотландиялық күш жарыстыру ойынында аспанға лақтырылатын) ұзын, ауыр таяқ, сүймен