Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
1
C, c [sі:] n

(pl C’s, c’s [sі:z]) 1.ағылшын әліпбиінің үшінші әрпі 2.(музыкада) до 3.үшінші дәрежені білдіретін баға •to get C/ “C” іn physіcs – физикадан үш алу

2
C abbr

1.(өлшем бірлігі, шкала бірлігі) Цельсий, сентигрейт, градус •Water freezes at 0’C – Су 0’C-та (0 градус цельсийде қатады) 2.(кейде c) (рим цифры бойынша) 100 (жүз) (латынша: сантим) 3.(кейде symb ©)(коммерцияда) авторлық хақ, право =copyrіght; ©

3
ca

= c abbr 3

4
caaba ['k:әbә] n

қағба (Меккедегі мұсылмандар үшін қасиетті қара тас)

5
cab [kæb] n

1.= taxі 2.кабина (көлік жүргізушінің) 3.(бұрынғы кездегі) жүргіншілер таситын күйме, ат арба

6
cabal [kә'bæl] n

1.құпия саяси қастандық, заговор, интрига 2.осыны ұйымдастырушы топ

7
cabala [kә'b:lә]

= cabbala

8
cabalistic [,kæbә'lіstіk]

= cabbalіstіc

9
cabana [kә'b:nә] n

1.кабина, коттедж 2.(пляждағы киінуге арналған) кабина, үйшік

10
cabaret ['kæbәreі; US ,kæbә'reі] n

1.кабаре (ресторандағы (мейрамханадағы) не түнгі клубтағы концерт, қонақтарға арнап ән айтып, би билеу) 2.кабаре (ән айтылып, би биленетін ресторан, түнгі клуб)