Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
21
baby grand ['beibi ,grænd] n

кішкентай пианино, рояль

22
babyhood ['beibihud] n

сәбилік, нәрестелік кез

23
babyish ['beibiiʃ] adj

сәби(лік)

24
Babylon

25
baby minder ['beibi ,maindә(r)] n

бала күтуші, қараушы

26
baby-sit ['beibisit] v

(pt ~sat) сәбиді қарау, оған бас-көз болу

27
baby-sitter ['beibi ,sitә(r)] n

бала күтуші, қараушы

28
baby-snatcher ['beibi ,snæʧә(r)] n

бала ұрлаушы

29
baby-talk ['beibi tɔ:k] n

сәбидің, нәрестенің былдыры

30
baby-tooth ['beibi tu:θ]

= milk tooth